4662 5ba72 original

Knut Røthe

Westerdals Reklameskole. Bates. School of Communication Arts, London. Kortere opphold i Bartle Bogle Hegarty, London, oo Abbott Mead Vickers, London. La Familia. Kontoret as Reklamebyrå. Bates (igjen). Kreativt Forum. Reaktor ID Oslo Det store sorte hullet

Utdannelse

Westerdals Reklameskole. Bates. School of Communication Arts, London. Kortere opphold i Bartle Bogle Hegarty, London, oo Abbott Mead Vickers, London. La Familia. Kontoret as Reklamebyrå. Bates (igjen). Kreativt Forum. Reaktor ID Oslo Det store sorte hullet