Håvard Schei

Fotograf og produsent ved Monky Productions

Utdannelse

BA(hons)degreee Fine Art Photography