95804 84f10 original

Jorunn Ingrid Wold

Prosjektleder, NORD DDB

Utdannelse

Markedskomm. IFM/ Fagkurs MF Wang/ VGH Regnskap/Økonomi/ Otto Treiders Handelsskole

Jurytjeneste

Jurysekretær Gullblyanten