60817 14521 original

Tim Oudenstad

Elkjøp Nordic AS

Utdannelse

Multimediadesign v/Idefagskolen og Reklame og merkevarebygging v/NKF Oslo.