75772 d2051 original

Ida Stensig

Grandplan

Utdannelse

"Reklame og Merkekommunikasjon" ved Norges Kreative Høyskole, og "Kultur og Kommunikasjon" ved Universitetet i Oslo.