36775 f6c06 original

Karina Augdal Løkstad

Utdannelse

Fagbrev som billakkerer. Studerer nå reklame og merkekommunikasjon på Norges Kreative Fagskole.