37718 1dc11 original

Bernt Kommedal

Designer

Bernt Kommedal er ikke nevnt i noen artikler enda.