45205 18550 original

Morten Talleivsen

Selvlært designer med over 17 års erfaring, innenfor en rekke felt av design. Jeg har jobbet innen alt fra skiltmaker, reklamebyrå og undervisning, samt medeier et reklamebyrå.