61735 bda1b original

Linn Cathrine Håland Nilsen

Prosjektleder

Utdannelse

Prosjekt- og prosessledelse v/Emergence School of Leadership, Grafisk design v/Norges Kreative Fagskole