89493 50863 original

Emil Olsen

Senior Designer, KIND

Utdannelse

Bachelor i Visuell Kommunikasjon fra KMD (Fakultet for Kunst, Musikk og Design)