92082 3ac48 original

Kyrre Edquist-Hansen

Daglig leder/rådgiver i Oslo, Fasett

Kyrre er daglig leder og rådgiver for Fasett i Oslo. Han har lang erfaring med å jobbe konseptuelt, med hovedfokus på merkevare, innhold og kreative jobber som når ut. Kyrre har bakgrunn som leder i flere anerkjente byråer og mediehus, og har også de siste årene holdt mange foredrag i flere bransjeforum.

Jurytjeneste

Gulltaggen 2011 og 2016 Mediekreativitet Mediaforum 2016