89604 728f8 original

Camilla Pedersen

Utdannelse

Bachelor i Visuell Kommunikasjon fra Høgskolen i Sør-Øst Norge / Bachelor i Music Management fra Høgskolen i Hedmark