91008 eccfa original

Martin Berulfsen

Skrivende konseptutvikler for Metro branding

Utdannelse

NKH Oslo SSU Southampton