94124 af283 original

Lasse Leonhardsen

Motion Designer. Design, animasjon og VFX.

Utdannelse

Årsstudium i Medieproduksjon og sosiale medier ved Høgskolen i Nesna. Bachelor i medieproduksjon ved Høgskulen i Volda.