Arbeider av Dinamo

Oslo begynner her

Dinamo for Comfort Hotel

Stresser ned i Danmark

Dinamo for Visit Denmark

Hjelp ved vold og overgrep

Dinamo for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Ny utgave av Udir-magasinet

Dinamo for Utdanningsdirektoratet

Vi sees i 2015!

Dinamo for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fedt nytår!

Dinamo for VisitDenmark

Mindre salt, mer suksess

Dinamo for Helsedirektoratet

Magasin ga lærere lærelyst

Dinamo for Utdanningsdirektoratet

Sterkt betryggende

Dinamo for Valora Trade Norway