85778 b4657 original

Blake and Friends

www.blake.no

KF-medlem
85777 de146 original

Blake bygger merkevarer som utvikler byen. Vi har erfaring og kunnskap om design, kommunikasjon, teknologi, byutvikling og den nordiske eiendomsbransjen. Vi forteller gjerne om hvordan vi utvikler konsepter, destinasjoner, selskaper og tjenester. La oss snakkes!