38870 d5db9 original

Concorde Design

38871 20e60 original

Vår programerklæring Design er en viktig del av helheten, og er ikke som bløtkakepynt som legges på til slutt. Innhold og form bør utvikles samtidig i et gjensidig samspill. Innholdet skal påvirke formen, og formen skal påvirke innholdet. Resultatet blir best hvis en innholdsorientert designer er med helt fra planlegging og start til ferdig produkt.