22401 32f37 original

Cox Oslo

22402 9f310 original

Cox Design utvikler merkevare- og designstrategier som virkeliggjøres og visualiseres gjennom forskjellige kommunikasjonsløsninger for våre oppdragsgiver Vi har spesialisert oss på det profesjonelle markedet, det vil si virksomheter som tilbyr sammensatte og ofte kompliserte tjenester og produkter. Med dramatiseringer av forretnings- og kommunikasjonsstrategier forenkler vi det kompliserte. Gjennom strategisk bruk av nye og gamle kanaler når vi og kommuniserer mer effektivt med målgruppene. Vi spisser budskapet og gir det innhold, form og tone for å engasjere og øke gjennomslagskraften. Det handler om å finne ut HVA du skal si, til HVEM – og HVORDAN du kan si det mest effektivt