95488 7eb7c original

FotoPhono

… er der mennesker møtes og mulighetene skapes

95485 ac496 original

FotoPhono er en kompetansebedrift med spesialister innen alle typer audiovisuelle løsninger, installasjoner, visuell kommunikasjon, kunstnerisk utsmykking og fotoproduksjon. I 2019 hadde vi 17 ansatte og en omsetning på 39 MNOK.