22366 65bab original

Involve!

Kommunikasjonshus

Sertifisert | KF-medlem 5
22381 9dc6c original

Involve er et komplett kommunikasjonshus. Her jobber folk med kompetanse innen reklame, design, film, konseptutvikling og interaktive løsninger side om side med PR-folk om et felles mål - å skape resultater for våre kunder. Vi mener den beste måten å skape relasjoner til et produkt eller en tjeneste på er å involvere og engasjere målgruppen. Dermed er vi Involve! Vi er et norskeid byrå, men er en del av Havas – et av verdens største reklamenettverk.