42469 7cdc7 original

Isobar Norge AS

Digital at heart

77345 66887 original

Vårt kontor her i Norge huser en gjeng svært begavede personer, og vi er stolte av å tilhøre det kreative, globale Isobar-nettverket. Å tenke nytt rundt kommunikasjon, enten gjennom å utfordre det tradisjonelle, eller gjennom digital produkt- og tjenesteutvikling, er det vi synes er aller mest spennende. Kall det kommunikasjon og innovasjon, eller reklame og produktutvikling. Vi skaper verdier for kundene våre gjennom kreativitet og nyskapning, basert på grundig analyse og forarbeid. Mer konkret, her er menyen: * Analyse og strategi * Innovasjonsprosess * Utvikling og utforming av helstøpte, integrerte, reklame- og kommunikasjonsløsninger for klassiske, digitale, sosiale og mobile medier * Digital produktutvikling, i form av siter, tjenester og applikasjoner * Monitorering, management og rapportering