53705 2b81d original

LOX

53699 80ae9 original

Har du en utfordring knyttet til virksomhetens profil eller kommunikasjon? Jeg har lang erfaring og jobber mye med design og idé-presentasjoner, men gir også råd om markedskommunikasjon og profilering generelt. Hilsen Morten (T 419 19 019)