Mediesmio space

Mediesmio

Heilskapleg marknadsføring, levert med kjensle og dugleik av vossingar som kan målforma og som tek i eit tak.

Sertifisert | KF-medlem 107
Nynorsk

Me leverer komplette tenester innan marknadsføring, med fokus på verksemder i vestlandsregionen. Med kompetanse innan digital og praktisk marknadsføring, merkevarestrategi, webdesign, foto/video, tekst- og innhaldsproduksjon tilbyr me løysingar for alle som vil verta meir synlege, tydelege og effektive når det kjem til kommunikasjon i ulike kanalar. Kommunikasjons- og mediebyrået Mediesmio vart starta opp på Voss i 2021, og er eigd av Voss Kommunikasjon og dei tilsette.