Panorama Logo 01

Panorama Design

Panorama skaper innovative og tidløse merkevarer, visuelle identiteter, og pakningsdesign.

Sertifisert | KF-medlem 53

Panorama Design bygger sterke merkevarer gjennom produkt- og emballasjedesign, profilprogrammer, navnutvikling og digitale løsninger. Vi har spesielt god erfaring med varer og tjenester innen livsstil, sport og mat. Vi jobber alltid med utgangspunkt i vår egen modell for merkeplattform, Panoramamodellen.