37791 b43c7 original

Sedendu Film

Lite, men modig produksjonsselskap!

45358 f646c original

Sedendu Film er et filmkollektiv som lager reklame, musikkvideoer og identitetsbyggende film både for byråer og direktekunder. Vi ser på oss selv som historiefortellere og begynner et hvert prosjekt med å finne den gode historien. Deretter utvikler vi spennende virkemidler og filmtekniske løsninger. Vi verdsetter godt filmhåndverk, og har en forkjærlighet for å jobbe analogt. Ta kontakt med oss om du trenger et produksjonsselskap som hverken er redd for utfordringer eller ville løver.