22666 3dc57 original

Strømme Throndsen Design

87191 745e7 original

Strømme Throndsen Design er et av Norges mest prisbelønnede designbyråer. Vi er ambisiøse og kravstore, både på vegne av oss selv og på vegne av våre kunder. Vår designfilosofi handler om tydelighet, særpreg, godt håndverk/detaljering og om å utløse positive emosjoner.