22226 e2173 original

Tangram Design AS

69925 88f52 original

Tangram arbeider kontinuerlig for å skape gode forbrukeropplevelser og effektive visuelle identiteter. Visuell identitet, enten det gjelder virksomheter, produkter eller tjenester, handler om å fremstå med akkurat så stor tydelighet og egenart at man blir observert, gjenkjent og forstått på en effektfull måte. Tangram er en håndverksbedrift som både benytter objektivitet og innovasjonsmetoder i sine prosesser. Dette til beste for det strategiske grunnlaget, for oppgaven, og for oppdragsgiver. Tangram arbeider også etter metoder som sikrer høy markedsmessig effektivitet i sine løsninger.