Veivalg 2, 2024

Veivalg 2 er et markedsstrategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Dette kurset er for deg som jobber for en merkevare, i et byrå eller i et mediehus og har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring. Kurset erstatter tidligere MRA2 og Mediestrategi fra Kreativt Forum og Mediebyråforeningen.

Arrangeres av Kreativt Forum

VEIVALG 2 ET KURS I MARKEDSSTRATEGI 1200 628 px

Veivalg 2 er et markedsstrategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Kurset er for deg som har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring og som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen. Kurset tar utgangspunkt i de virkemidler en annonsør har til rådighet i dag og hva som skal til for å utvikle en sterk strategi for oppnå best mulig effekt. På kurset gir vi deg en strukturert tilnærming til ditt markedsarbeid, hvor vi kombinerer teori og praktiske eksempler med relevante caser.

Kurset avsluttes med en skriftlig og muntlig gruppeeksamen. Bestått eksamen gir deg tittelen: Sertifisert medie- og kommunikasjonsrådgiver.

Veivalg 1 er et grunnkurs i medie- og kommunikasjonsstrategi. Les mer her.

I samarbeid med ledende medie- og reklamebyråer, har Kreativt Forum og Mediebyråforeningen utviklet kursene Veivalg 1 og 2. Kursene er en fornyelse av MRA og Mediestrategi. Resultatet er et komplett utdanningstilbud innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning. Over 700 rådgivere og konsulenter har blitt sertifisert gjennom tidligere kurs.


Hvem bør delta?

Kurset kan blant annet være nyttig for markedssjefer, medierådgivere, plannere, kreatører, prosjektledere og medieselgere. Kort sagt: Alle som jobber med markedsføring og utarbeidelse av medie- og kommunikasjonsstrategier.

Du kan delta på Veivalg 2 uten å ha deltatt på Veivalg 1, såfremt du kan dokumentere tilstrekkelig relevant erfaring (normalt ca. 3 års erfaring fra byrå- eller kundesiden).


Hva inneholder kurset

Kurset er basert på forelesninger, cases, diskusjoner og gruppearbeid. Foreleserne er noen av bransjens beste hoder.


Dag 1: Introduksjon og ambisjoner

 • Introduksjon
 • Strategiprosessen - AIDUE
 • En kundes hverdag
 • Situasjonsanalyse
 • Gruppeoppgave


Dag 2: Innsikt

 • Atferds psykologi - hva påvirker våre valg?
 • Innsikt – Hva er det? Hvor finner jeg det?
 • Praktisk bruk av innsikt for å utvikle kommunikasjonsløsninger
 • Praktisk bruk av innsikt for å utvikle medieløsninger
 • Praktisk bruk av markedsinnsikt kunden besitter
 • Gruppeoppgave: Slik bruker vi innsikt


Dag 3: Diagnose og utvikling

 • Diagnose
 • Ide, konseptutvikling og kreativ prosess (kommunikasjonsstrategi)
 • Inspirasjon og nytenkning - eksempler
 • Kreativ bruk av kanalene
 • Innhold og mediestrategi
 • Gruppeoppgave: Slik skriver vi en strategi


Dag 4: Effekt

 • Hvordan sette mål og operasjonalisering av mål
 • Effekt: 10 grunnleggende regler for å lage reklame som virker
 • Viktigheten av måling gjennom hele kundereisen
 • Eksempler på gode strategier
 • Hvordan presentere noe komplisert enkelt så alle forstår?
 • The winning team! Tips og råd til eksamen.
 • Oppsummering

Alle kursdagene varer fra kl. 09.00–16.00.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig gruppeoppgave og en muntlig presentasjon av oppgaven (1 time). Gruppene deles inn i løpet av kurset og består normalt av 3-4 personer.

Skriftlig eksamen deles ut på siste kursdag, 14. mai. Hver gruppe avtaler internt hvordan de ønsker å jobbe og fordele arbeidsoppgaver.

Innleveringsfrist 23. mai.

30. mai gjennomføres muntlig eksamen. Hver gruppe møtes og presenterer sin skriftlige oppgave for sensorene i løpet av 1 time. Alle som kommer utenbys fra, kan mao. fly frem og tilbake samme dag.


 • 700+ deltakere har gjennomført tidligere kurs hos MBF og KF
Veivalg 2 er strategikurset for deg som vil få en strukturert tilnærming til ditt markedsarbeid. Kurset benytter en egenutviklet strategiprosess som gir deg en innføring i alle stegene en går gjennom fra utfordring, innhenting og systematisering av innsikt, hjelp til å stille riktig diagnose, til utvikling av strategi og effektmåling. Kurset er utviklet av noen av bransjens fremste strateger, og passer for deg som jobber for en merkevare, i byrå eller hos mediene.
Ben christensen differ pragma edit
Ben Christensen Managing Partner, DifferPragma
Veivalg 2 er et svært matnyttig kurs både for den enkelte deltaker og deres arbeidsgiver. Vi bygger på det beste fra MBF og KF sine tidligere kurs, som begge har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Med dyktige og engasjerende foredragsholdere fra alle sider av bransjen vil deltakerne både få innsikt i nyttige verktøy og modeller de kan ta med seg inn i sitt daglige arbeid, og også inspirasjon fra de beste annonsørene og byråfolkene.
Sten2 004
Sten Bråthen Strategidirektør, Mediacom
(Tilbakemelding fra tidligere kurs): Kurset har vært veldig inspirerende og lærerikt, for meg på kundesiden. Kurset er bygget opp på en strukturert og god måte, hvor du kort og godt lærer hva som skal til for å lykkes med markedsføring. Gjennom foredragene, casene, og ikke minst samarbeidet og diskusjonene med de øvrige kursdeltagerne, har jeg blitt en mye bedre bestiller og kravstiller overfor medie- og reklamebyrået vi samarbeider med. Dette har igjen bidratt til at vi har spart tid og penger, som vil gi oss mer tilbake for annonsekronene.
Kenny Kristiansen
Kenny Kristiansen Sales Manager, Santander Consumer Bank AS
(Tilbakemelding fra tidligere kurs): Jeg anbefaler kurset på det sterkeste for de som ønsker å styrke sin kunnskap innen strategifaget. Et veldig godt sammensatt kurs med høyst relevante presentasjoner av dyktige forelesere fra bransjen. Kurset bestod av en god kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Jeg har lært mye og hatt det veldig gøy underveis. Å runde av det hele med en gruppeeksamen var uvurderlig for optimal læring.
Anniken Grotnes
Anniken Grotnes Digital Planner, Zenith Media
Mediestrategi 3
Mediestrategi 4
Mediestrategi 5
Mediestrategi 6
Mediestrategi 2
Mediestrategi 1
KFMBF vv2