Veivalg 2

Et strategikurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Dette kurset er for deg som jobber for en merkevare, i et byrå eller i et mediehus, og ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen.

Arrangeres av Kreativt Forum

Veivalg 2 hovedbilde 3 2

Nyhet!

Kreativt Forum og Mediebyråforeningen har gått sammen om å lage fremtidens kurs for alle som jobber i kommunikasjonsbransjen. Veivalg 1 og 2 erstatter tidligere MRA og Mediestrategi. Håper vi sees!

KF og MBF logo liggende stor
 • 700+ deltakere har gjennomført tidligere kurs hos MBF og KF

I samarbeid med ledende medie- og reklamebyråer, har Kreativt Forum og Mediebyråforeningen utviklet kursene Veivalg 1 og 2. Kursene er en fornyelse av MRA og Mediestrategi. Resultatet er det mest fremtidsrettede og komplette utdanningstilbudet innen strategisk medie- og kommunikasjonsrådgivning vi har i bransjen vår i dag. Over 700 rådgivere og konsulenter har blitt sertifisert gjennom tidligere kurs.

Veivalg 1 er et grunnkurs fra og til kommunikasjonsbransjen. Les mer her.

Veivalg 2 er et kurs for deg som har noen års erfaring med kommunikasjon og markedsføring og som ønsker å lære mer om hvordan man jobber med strategi i medie- og kommunikasjonsbransjen. Kurset bygger videre på Veivalg 1 og tar utgangspunkt i de virkemidler en annonsør har til rådighet i dag og hva som skal til for å utvikle en sterk strategi for oppnå best mulig effekt. På kurset gir vi deg en strukturert tilnærming til ditt markedsarbeid, hvor vi kombinerer teori og praktiske eksempler med relevante caser. Kurset avsluttes med en skriftlig og muntlig gruppeeksamen. Bestått eksamen gir deg tittelen: Sertifisert medie- og kommunikasjonsrådgiver


Hvem bør delta?

Kurset kan blant annet være nyttig for markedssjefer, medierådgivere, plannere, kreatører, prosjektledere og medieselgere. Kort sagt: Alle som jobber med markedsføring og utarbeidelse av medie- og kommunikasjonsstrategier.

Du kan delta på Veivalg 2 uten å ha deltatt på Veivalg 1, såfremt du kan dokumentere tilstrekkelig relevant erfaring (normalt ca. 3 års erfaring fra byrå- eller kundesiden).


Hva inneholder kurset

Kurset er basert på forelesninger, cases, diskusjoner og gruppearbeid. Foreleserne er noen av bransjens beste hoder.


Dag 1: Introduksjon og ambisjoner

 • Introduksjon
 • Strategiprosessen - AIDUE
 • En kundes hverdag
 • Situasjonsanalyse
 • Gruppeoppgave

Dag 2: Innsikt

 • Atferds psykologi - hva påvirker våre valg?
 • Innsikt – Hva er det? Hvor finner jeg det?
 • Praktisk bruk av innsikt for å utvikle kommunikasjonsløsninger
 • Praktisk bruk av innsikt for å utvikle medieløsninger
 • Praktisk bruk av markedsinnsikt kunden besitter
 • Gruppeoppgave

Dag 3: Diagnose og utvikling

 • Diagnose
 • Ide, konseptutvikling og kreativ prosess. (Kommunikasjonsstrategi)
 • Inspirasjon og nytenkning
 • Kreativ bruk av kanalene
 • Innhold og mediestrategi
 • Gruppeoppgave: Slik skriver vi en strategi

Dag 4: Effekt

 • Hvordan sette mål og operasjonalisering av mål
 • Effekt: 10 grunnleggende regler for å lage reklame som virker
 • Viktigheten av måling gjennom hele kundereisen
 • Eksempler på gode strategier
 • The winning team! Tips og råd til eksamen.
 • Oppsummering

Alle kursdagene varer fra kl. 09.00–16.00.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig gruppeoppgave som går over en langhelg + en muntlig presentasjon av oppgaven (1 time). Gruppene deles inn i løpet av kurset og består normalt av 3-4 personer.

Skriftlig eksamen deles ut torsdag morgen og leveres inn mandag ettermiddag. Hver gruppe avtaler internt hvordan de ønsker å jobbe og fordele arbeidsoppgaver.

Ca. 2 uker etter skriftlig eksamen, gjennomføres muntlig eksamen. Hver gruppe møtes og presenterer sin skriftlige oppgave for sensorene i løpet av 1 time. Alle som kommer utenbys fra, kan mao. fly frem og tilbake samme dag.

Kreativt Forum sitt Mediestrategi 2-kurs har vært veldig inspirerende og lærerikt, for meg på kundesiden. Kurset er bygget opp på en strukturert og god måte, hvor du kort og godt lærer hva som skal til for å lykkes med markedsføring. Gjennom foredragene, casene, og ikke minst samarbeidet og diskusjonene med de øvrige kursdeltagerne, har jeg blitt en mye bedre bestiller og kravstiller overfor medie- og reklamebyrået vi samarbeider med. Dette har igjen bidratt til at vi har spart tid og penger, som vil gi oss mer tilbake for annonsekronene.
Kenny Kristiansen
Kenny Kristiansen Sales Manager, Santander Consumer Bank AS
Jeg anbefaler mediestrategi 2 på det sterkeste for de som ønsker å styrke sin kunnskap innen strategifaget. Et veldig godt sammensatt kurs med høyst relevante presentasjoner av dyktige forelesere fra bransjen. Kurset bestod av en god kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Jeg har lært mye og hatt det veldig gøy underveis. Å runde av det hele med en gruppeeksamen var uvurderlig for optimal læring.
Anniken Grotnes
Anniken Grotnes Digital Planner, Zenith Media
Jeg er meget fornøyd med Mediestrategi 2 kurset og vil anbefale dette til personer i mediebransjen samt annonsører da det gir en god innsikt i de forskjellige parters roller i en komplisert mediehverdag. Kurset har gitt meg en økt forståelse for viktigheten av medienes samspill, kompetansen til å utvikle en god mediestrategi og mediebudsjett for mine kunder og ikke minst mange nye gode relasjoner.
Daniel G Thunestvedt 2
Daniel G. Thunestvedt KAM, P5
Mediestrategi 3
Mediestrategi 4
Mediestrategi 5
Mediestrategi 6
Mediestrategi 2
Mediestrategi 1

Det blir raskt fullt!

Meld deg på nå, så sikrer du deg en plass.