Advarer mot tom mage igjen

Det å finne ting opp på tom mage er særskilt dumt, noe denne filmen for Maarud Proviant belyser.

18323 f45dc original