«Alle øyeblikk teller»

Med kampanjen «Alle øyeblikk teller» ønsker Helsedirektoratet å få folk til å forstå at en demensdiagnose ikke er slutten.

Demens er en utbredt sykdom, men mange vegrer seg mot å snakke med legen sin når de merker symptomene.

– Det finnes ingen kur mot demens. Med kampanjen «Alle øyeblikk teller» ønsker vi å få folk til å forstå at en demensdiagnose ikke er slutten. En tidlig diagnose åpner for verdifull støtte som kan gjøre livet bedre både for personer med demens og de pårørende, sier Berit Kvalvaag Grønnestad i Helsedirektoratet.

Filmen er produsert av Fantefilm, med Marius Holst på regi. I tillegg har Per Høj utviklet tjenesten «Huskelista», som lager en Spotify-spilleliste med de mest populære sangene fra demenspasientens yngre dager, basert på fødselsår. Siden er ment som et verktøy for pårørende og helsepersonell.

1 demens print
2 demens huskelista

– Forskning viser at musikk kan vekke til live gamle minner for personer med demens, og bidra til å redusere depresjon og angst. I arbeidet med kampanjen har det vært viktig å finne balansen mellom å ha et positivt budskap, og samtidig være realistiske. Demens er jo i grunn ganske dritt, sier kreatørene Axel-Bjørne Larsen og Aslak Aalberg.