Ansatte satte preg på den nye logoen til Bouvet

Da Bouvet spurte om de ansatte ville være med å tegne «O» i logoen fikk de inn over 1200 rundinger. I dag ble logoen og ny profil lansert.

Kommunikasjonsdirektør i Bouvet, Henriette Høyer, forteller at det er kulturen som er grunnsteinen, og som er den viktigste årsaken til selskapets suksess. Da de skulle re-designe logoen var det et ønske å få frem mangfoldet, og da var det naturlig å involvere alle de ansatte.

– Vi ba de ansatte tegne en runding på sin måte, og så satte vi dette sammen til én. Det har blitt til en helt unik O, akkurat som hver og en av oss er unik, samtidig som vi er oss, sier Henriette.

2100
2100b
2100e
2100 F
2100 G
2100 H
2100 J

Henriette forteller at konsulentselskapet i fjor fylte 18 år, og tiden var moden for å bytte profil.

– En profil vil på et tidspunkt være moden for fornyelse og når vi nå har blitt myndige ønsket vi derfor å utvikle den til og uttrykke den tyngden et voksent selskap har opparbeidet.

Bouvet profillansering 2021

Hun legger til at det også er viktig å modernisere seg i et selskap som har et designmiljø med over 120 designere. Med et så sterkt fagmiljø sier hun at det også var en selvfølge at profilen ble utviklet in-house.

– Utviklingen av profilen gir oss den verktøykassen vi behøver for å vise oss frem, men også rom for og fortsatt beholde det lekne pågangsmotet vi alltid har hatt, understreker Henriette Høyer.

En profil som tåler tidens tann

Andreas Reutz er ansvarlig grafisk designer internt i Bouvet, og har sammen med Gry Eilertsen, konsulent i Bouvet, utviklet den nye profilen. Andreas begynte i Bouvet i august i fjor, mens Gry har jobbet som designer der i 18 år. Utviklingen av den nye profilen har dermed blitt godt ivaretatt, både gjennom erfarne og helt nye øyne. I tillegg har en referansegruppe bestående av grafisk designere fra alle regionene til Bouvet kommet med innspill.

2100 M
2100 L
2100 K
L8 Cg4 U Ufim

– Målet med denne endringen er å skape et tidløst rammeverk som gir oss større fleksibilitet til å følge trender og som skal tåle tidens tann, sier Andreas, og fortsetter.

– Vi ønsker å skape et stødig og godt rammeverk, der logoen skal være fast, men alt annet kan være fleksibelt, så vi kan møte det nye som kommer, sier Andreas Reutz avslutningsvis.

Involverte byråer

Bouvet Logo blue

Bouvet