Å verne om det vi har

Ny omdømmefilm for Forsvaret på konseptet «For alt vi har. Og alt vi er».

Forsvaret lanserte sitt kommunikasjonskonsept «For alt vi har. Og alt vi er» i samarbeid med Ernö i 2010, og har siden oppstarten jobbet kontinuerlig med å styrke sitt omdømme og profil i den norske befolkningen.

Konseptet har skapt engasjement og resultater både internt og eksternt, og i 2014 vant Forsvaret Grand Prix i Stella. Nå er Forsvaret ute med ny film på det samme konseptet.

– Filmen handler om behovet for å verne om det vi har, et prinsipp som er like viktig for et land som det er for oss mennesker. Vi har i flere år jobbet med å knytte Forsvaret nærmere det norske folk, og de nye filmene er en naturlig fortsettelse av dette, sier sjef for Forsvarets mediesenter, Tom Ovind.

– I 2015 innføres kjønnsnøytral verneplikt, som betyr at både jenter og gutter har like rettigheter og plikter i forbindelse med gjennomføringen av førstegangstjenesten. Vi har tidligere sett at omdømmeaktiviteter har gitt betydelige effekter på flere områder i Forsvaret, blant annet på rekruttering og utdanning, opplyser Michael Bruteig i Forsvarets mediesenter

I tillegg til hovedfilmen er det også utviklet filmer som tar for seg Forsvarets ulike oppgaver og utdanningsmuligheter.

– Vår målsetning er at de nye filmene også skal bidra til å bygge attraktivitet og bevissthet i forbindelse med verneplikt, i tillegg til å styrke Forsvarets omdømme ytterligere, sier Pål Drage i Ernö

Filmene er produsert av 4½ med regi av Marius Holst. De vil gå på TV og på Kino med oppstart 9. januar i år.