Bli med i bilen som gjør veiene tryggere for alle

For høy fart var medvirkende årsak i 4 av 10 dødsulykker i 2019. Men visste du at de fleste faktisk holder fartsgrensen? Statens vegvesen og Los & Co ruller i disse dager ut en trafikksikkerhetskampanje med fokus på å holde riktig fart. Sentralt i kampanjen finner du en bil du garantert aldri har sett før – men som du kanskje er en del av, hvis du holder fartsgrensen.

Vegvesen

Siden 2006 har antall drepte på norske veier gått ned fra 242 til 108, og i dag holder flertallet (62 %) fartsgrensen. Men selv om utviklingen er oppsiktsvekkende god, er det fortsatt mange som tror det motsatte – at det normale er å ligge «litt over». Og det er nettopp summen av de små fartsoverskridelsene som i dag utgjør den største faren knyttet til fart.

– Fordi vi mennesker er flokkdyr, gjør vi ofte det som flertallet gjør. Derfor blir det så viktig å fortelle at det normale faktisk er å holde fartsgrensen, sier Christin Elvegård, kundeansvarlig i Los& Co. – Adferdsendring gjennom den sosiale normen har vært utgangspunktet for å jobbe med denne kampanjen, som skal gjøre det attraktivt å holde fartsgrensen så du er med i det trygge flertallet.

– Fra et kreativt ståsted kan det være en utfordring å vekke oppsikt med budskapet «de fleste gjør som de skal, så gjør som de fleste». I vår tid er jo idealet å stikke seg ut, men når det gjelder fart, er en slik adferd livsfarlig. Derfor har vi jobbet med å finne en billedlig metafor på flertallet, som en mektig masse bygd opp av alle norske bilister, sier Carina Laurhammer og Jan Cato Tangen, som er kreativt team i Los & Co.

Se filmen her (artikkelen fortsetter under):

Det er produksjonsselskapet Heimlich i samarbeid med effekthuset Stardust som har produsert filmideen, regissert av Roar Uthaug.

– Det er veldig inspirerende når det kommer en ide som ikke ligner noe man har sett før. Og når det i tillegg er et så viktig budskap som det å gjøre veiene våre tryggere, da føles denne jobben utrolig givende, forteller Uthaug.

Produksjonen har vært ambisiøs også for VFX-teamet i Stardust, under ledelse av Otto Thorbjørnsen.

– Selve bilen består av en halv million biler. Detaljnivået er ganske omfattende. Blant annet er den satt opp med 40 individuelle biltyper som et gjennomsnitt av den norske bilparken, hver bil har individuell animasjon basert på programmerte regelsett, og har dessuten et individuelt ubrukt nummerskilt.

I tillegg til TV-filmen, vil kampanjen gå i SoMe, på YouTube og radio.