Et av verdens sikreste pass

Norske pass er blant verdens mest teknisk avanserte.

Politiet vil styrke fagmiljøene som jobber med utstedelse av pass og reduserer derfor antall passkontor på landsbasis. Ved at færre jobber med passutstedelse får de som gjør det mer erfaring og på den måten sikres kvaliteten og sikkerheten. Denne filmen informerer om dette skiftet og hvordan kunder nå skal forholde seg til bestilling av nye pass.

Konsept og valg av løsninger

– For å ufarliggjøre og skape trygghet rundt et tema som for mange kan være sensitivt og vanskelig var vi opptatt av å finne en animasjonsform og et visuelt uttrykk som signaliserer positivitet og trygghet. Samtidig la vi vekt på at uttrykket ikke fremstår for naivt og useriøst, men formidler budskapet med den tyngden det behøver, sier Tord-Øystein Stubberud, motion designer og illustratør i TRY Apt.