Esme logoprofil

European Society for ME (ESME) er en organisasjon som har som målsetning å lage et faglig forum for forskning og formidling av kunnskap rundt ME

2591 591dd original

European Society for ME (ESME) er en organisasjon som har som målsetning å lage et faglig forum for forskning og formidling av kunnskap rundt ME. ME eller Kronisk Utmattelses Syndrom er en immunsykdom. Og er en tilstand kjennetegnet ved en uforklarlig tretthetsfølelse, eller utmattelse.
Man får energisvikt. Kroppen øser seg opp uten grunn og dermed mister sin energi.
Logoen skal tilhøre“legevitenskapelige / forsknings-universet”, visuelt sett.

Det finnes forskjellige grader av sykdommen. Man antar at 17 millioner har denne sykdommen i verden. I Norge er tallet mellom 15 -20 000 personer.
Målgruppen er forskere, leger, helsepersonell og sponsorer. Sekundært: passienter og pårørende

Oppgaven var å skape en unik logo med en sterk identitet som presenterer ESME på en tydelig, seriøs og troverdig måte.

I det visuelle bruker vi kraft/energi i form av molekyler som en metafor for å tydeliggjøre sykdomsbildet. Logoen har en toveis betydning der den på den ene siden kan tolkes som å miste kraft. På den andre siden kan logoen tolkes til å fylle på kraft/energi, som er selve
målsettningen for Esmes forskningsarbeid -å finne en kur.

Involverte byråer

Apriil profilbilde 1

Apriil procontra