Fornyet Fjell & Vidde spiller på magasinets historie

Fjell & Vidde lanseres i helt nytt design og befester posisjonen som Norges største friluftsmagasin.

Fjell og Vidde Illustrasjon Bielke Yang 1

Gjennom 55 år har magasinet vært et sentralt medlemsgode for de over 300.000 medlemmene av Den Norske Turistforening (DNT).

– Med nytt design skal Fjell & Vidde gå foran og vise hvordan godt innhold om friluftsliv kan lages. Det nye designet er et nikk til den rike DNT-historien, samtidig som det peker fremover, forteller redaktør Magnus Nyløkken.

– Vi håper leserne vil sette pris på den første, nye utgaven og kan love at det kommer mange flere gode historier og vinklinger utover i 2022, sier Nyløkken.

Den første utgaven kom ut i 1967. Helt siden starten har Fjell & Vidde hatt som mål å inspirere til et aktivt og allsidig friluftsliv, men også å belyse temaer som påvirker friluftslivets eksistens og levekår.

Fjell og Vidde Illustrasjon Bielke Yang 4
Fjell og Vidde Illustrasjon Bielke Yang 3

To byråer med i arbeidet

I arbeidet med å løfte design og innhold har redaksjonen samarbeidet med designbyrået Bielke&Yang og det kreative byrået GR&EI.

– Det er en stor ære for oss å få jobbe med Fjell & Vidde, selve flaggskipet blant nordiske friluftsmagasiner, sier Eivind Eidslott, byråleder i GR&EI.

– DNT ønsket seg både et redesign og en innholdsmessig videreutvikling, og derfor slo vi oss sammen med våre gode venner i Bielke&Yang for å kunne levere et best mulig tilbud. Målsettingen vår er å gi papirmagasinet Fjell & Vidde et løft, samtidig som vi utforsker hvordan vi i enda større grad kan inspirere til et rikt friluftsliv gjennom DNTs digitale kanaler.

Byrålederen i Bielke&Yang forteller at det nye Fjell & Vidde har med seg magasinets lange historie når det nå kommer i helt ny utgave.

– Dette er et aldri så lite drømmeprosjekt for oss. Vi får jobbet helhetlig med godt innhold i samarbeid med et utrolig ambisiøst og kompetent team. Vi har dykket ned i DNTs omfattende arkiv og latt oss inspirere av over 100 års historie. Elementer herfra har vi videreutviklet og modernisert inn i nye Fjell & Vidde, sier Christian Bielke.

Teamet bak fornyelsen FOTO DNT 1
Øverst fra venstre: Steffen Olsen, Erland Banggren, nederst fra venstre: Christian Bielke, Magnus Nyløkken, Eivind Eidslott. Foto: DNT

Rift om annonseplasser

DNT merker den store friluftsinteressen i Norge, og lesertallene har vært i god utvikling de siste årene. Fjell & Vidde ligger nå på nærmere 400.000 lesere per utgave (Kantar 2020/21). Det gjør Fjell & Vidde til Norges femte største magasin.

I forbindelse med redesignet er det også innført en ny annonsestrategi. Det har blitt godt mottatt blant bladets annonsører, og alle annonseplassene i Fjell & Vidde er nå utsolgt for 2022.