Fremdeles #ikkegreit

Årets utgave avkampanjen #ikkegreit på vegne av ung.no og Bufetat. Hovedelementene i årets kampanje er tre musikkvideoer.

82497 a6ac3 original