Gir liv til små og store øyeblikk

I disse dager ruller Hafslund Strøm ut et helt nytt kommunikasjonskonsept, signert Ernö.

– Strøm er noe alle må ha og har et forhold til. Mye av kommunikasjonen fra strømleverandørene i markedet fokuserer ensidig på pris, og vi ønsket å spille mer på følelser og det strømmen faktisk er med og bidrar til. Vi er svært fornøyd med sluttresultatet og hvordan det har blitt mottatt, sier Pål Gravdahl, Head of Marketing.

– I kraft av å være en av markedets største strømleverandører med en lang og stolt historie, er Hafslund Strøm selskapet som med størst troverdighet kan ta eierskap til alle opplevelsene folk har sammen med strøm. Og gjennom pre-testing fikk vi bekreftet at folk anerkjenner en annen form for strømkommunikasjon enn hva de opplever i dag, sier Pål Drage, strategisk rådgiver hos Ernö.

Kampanjen vil i første omgang tas ut på TV og i digitale flater.