Med ønske om en trygg og god jul!

Gjensidige minner oss om å være godt forberedt på desember, en av månedene hvor det oftest oppstår brann.

Julen er først og fremst forbundet med familietid, god mat og hygge. Men som mange har fått med seg, er desember også en av månedene hvor det oftest oppstår brann.

Som et ledd i sin «Godt å være forberedt»-kommunikasjon, ønsket Gjensidige å minne folk på at juleforberedelsene bør handle om mer enn å bare bære ved, vanne ut pinnekjøtt og komme i havn med julegaver.

I forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember ble en radiospot spilt én gang i timen hele dagen, på samtlige av Bauer Medias kanaler. Og SoMe-filmen om en annerledes snøkule minnet folk på viktigheten av å snu og riste brannslukningsapparetet før jul.

«Røykvarsler»

91706-5766b-original.mp3
Last ned