HERO gjør en ny framtid mulig

Ny profil og nettside for HERO, en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

72670 d689e original
72667 359c4 original
72673 1e20e original
72676 e8566 original

Da HERO kontaktet oss ble vi kjent med et selskap i endring. De skulle gå fra å være ett selskap med ulike forretningsområder til et konsern med tre selskap: Mottak, Tolk og Kompetanse. Selskapet var også i ferd med å etablere virksomhet i Sverige.

Selskapets nye identitet har blitt til i en tid der flere mennesker enn noen gang har søkt tilflukt til Norge.

Stødig og solid

HEROs nye logo er dynamisk og gjenspeiler flyktningsituasjonen i åtte Europeiske land. HERO-navnet reflekterer det solide, trygge og bestandige. Fonten som er valgt er tydelig, stødig og solid, og ligger formmessig tett opp mot den fonten selskapet hadde før. Dette reflekterer historie og kontinuitet.

Over dette fundamentet trer en annen side ved HERO frem: Det myke, tilpasningsdyktige og menneskelige. De runde prikkene representerer menneskene HERO jobber med og for, og hvordan deres situasjon og virkelighet er en viktig del av organisasjonen. Prikkene danner et mønster som forandrer seg i takt med verdens flyktningsituasjon, og forteller hvordan HEROs virke hele tiden påvirkes og endres i møte med menneskene som er på flukt.

Levende kultur

I samspillet mellom det solide og det foranderlige, det sterke og det myke trer HEROs opprinnelige blåfarge frem. Dette viser at HERO ikke er komplett uten begge sidene av virksomheten.

Sammen med HEROs ledelse jobbet vi også fram et merkevareløfte som også fyller funksjonen som visjon: HERO gjør en ny framtid mulig. Dette er direkte utledet fra den levende kulturen i selskapet. I møte med menneskene som jobber i HERO ble det tidlig klart for oss at det nettopp er dette som er drivkraften bak alt de gjør.

Den nye nettsiden er utviklet sammen med Peanuts, som står for programmering av løsningen. Det har vært viktig å lage sider som er funksjonelle, og som reflekterer HEROs posisjon som en erfaren og profesjonell aktør. Det er enkelt å få oversikt over Heros virksomhet i sin helhet, samtidig som veien er kort til samhandling med de ulike selskapene HERO består av.

Involverte byråer

95091 35f6f original

Melvær&Co