Hvorfor i ******* tar det så lang tid å pusse opp en tunnel?

Los & Co har laget animert informasjonsfilm for Statens Vegvesen under mottoet «plikt til å informere, rett til å sjarmere».

85560 7a3f8 original

Statens vegvesen rehabiliterer ti tunneler i Oslo, og mange lurer på hvorfor det tar så lang tid å pusse opp en tunnel. Om de hadde gjort det i Kina så hadde det vel vært over på noen måneder?

I samarbeid med Animasjonsdepartementet og regissør Ole Magnus Saxegaard har Los & Co laget en film som både informerer om hvorfor det tar så lang tid, i tillegg til å oppfordre folk til å la bilen stå gjennom å velge sykkel, kollektivt eller gå. Kommunikasjonsstrategien var basert på en «plikt til å informere, rett til å sjarmere». Arbeidet er en del av samarbeidet mellom Staten vegvesen Region Øst og Los & Co i forbindelse med tunnelutbedringene i Oslo.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har undersøkt de veiene de ventet at trafikken skulle flytte seg til da kapasiteten i Brynstunnelen ble halvert, men der fant de lite ekstratrafikk. Folk har forskjøvet arbeidstid, de har begynt å reise mer kollektivt og begynt å sykle.

– Det er ingen tvil om at informasjonen har vært effektiv, sier Rikke Brouer-Wangen, kommunikasjonsansvarlig i Statens vegvesen Region Øst.

Se filmen øverst i saken.