Identitet for Monier

Bleed står bak den visuelle identiteten til det nye Monier-bygget på Skøyen.

48081 98abc original
48069 dd95b original
48072 6d6a4 original
48075 48624 original
48078 1ea59 original
48084 1613b original
48087 30c11 original
48090 42570 original
48093 f8f06 original
48096 1daa1 original
48099 2a2a9 original
48102 7caac original
48105 319fe original
48108 6aaa3 original
48114 42e89 original

Monier sin visuelle identitet er basert på byggets arkitektur, som kan oppfattes som kubistisk og solid. Ideen til logoen er hentet fra bygningens tre forskjellige vindusformer, noe som gir Monier-bygget et unikt særpreg.

Typografien som benyttes i Monier sin logo er inspirert av den opprinnelige skiltingen på byggets historiske grunn. Alfabetet har blitt tegnet på ny i tre ulike bredder for å passe Moniers vinduskonsept.

– Monier har vært et spennende prosjekt, sier Herman Dyrø, markedssjef i NPRO.

– Tidlig i prosessen identifiserte Bleed den unike modulbaserte vindusformen i arkitekturen og hentet inspirasjon fra typografi fra gamle skilt på det industrihistoriske området på Skøyen. Dette er en tilnærming vi er stor tilhenger av; en kombinasjon av historie og særpreg som foredles og blir til en grafisk berikelse for produktet og ikke minst bidrar til å differensiere produktet i et eller «taktfast» marked. Den dynamiske bruken av logoen både med tanke på transparens og fleksibel bruk av de enkelte bokstavene bidrar til å gi profilen en ekstra spennende dimensjon, avslutter Dyrø.

Involverte byråer

90284 22fa4 original

Bleed