Immatriell identitet

Tidligere i år ble Acapos nye visuelle profil lansert, designet av Anti Bergen. Se casevideoen som forklarer prosjektets konseptuelle og praktiske forankring.

53678 36639 original

Acapo er et konsulentbyrå bestående av advokater og tekniske rådgivere innen immatrielle rettigheter. Kommunikasjonen av det immatrielle har en tendens til å bli veldig abstrakt eller lite spesifikk.

Utfordringer i det immatrielle

Visuell kommunikasjon av noe formløst – en idé, en modell eller et produkt, ofte i en tidlig fase – kan være vrien. Stemningsbilder fra den norske naturen eller klisjéer knyttet til idéfasen, er den etablerte norm innen feltet. Når man kombinerer disse abstrakte visuellene med advokatbransjens utilgjengelige tekstformuleringer blir avstanden mellom kunde og tjeneste ufordelaktig stor. Kundene klarer ikke å relatere til bransjen, eller se seg selv jobbe tett med bransjen før det ofte er for sent og en konflikt har oppstått.

Uendelige muligheter

Vår løsning for Acapo personifiserer kundene og deres prosesser gjennom konkrete og forståelige casebilder og illustrasjoner. Profilen skaper en troverdig og tilgjengelig plattform for all fremtidig kommunikasjon. En variert profil man kan relatere egen drift, hverdag og utfordringer til. En løsning som tar tak i og fjerner distansen mellom tjeneste og kunde. Det visuelle systemets fleksiblitet gjør at det fungerer vel så godt på todimensjonale flater som i tredimensjonale rom uansett format.

Involverte byråer

91126 20304 original

ANTI

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2014 Design - Identitet