Ingen KiMs, Ingen Kos!

Ah, endelig en reklamefilm med rich flavour and crispy texture (og Vegard Harm i barokkjole).

Harm