Ingen KiMs, Ingen Kos!

Ah, endelig en reklamefilm med rich flavour and crispy texture (og Vegard Harm i barokkjole).

Harm

Filmen er laget av FUS! og Per Høj for Orkla.

Langversjon.
SoMe-film.

Andre involverte

H

Herdiis Wiborg Karlsen

Ansvarlig hos Orkla Confectionery & Snacks

K

Kaja Mathiesen

Ansvarlig hos Orkla Confectionery & Snacks

H

Henrik Norem

Ansvarlig hos Orkla Confectionery & Snacks