Kamasutra for bier og blomster

Atyp tar praten om bier og blomster på alvor og har laget en «vovet» annonse for Honningcentralen.

Hovedbilde

Det er økt bekymring knyttet til nedgangen i antall insekter i Norge og stort fokus på planter som er bra for pollinerende insekter. Honningcentralen ønsket å minne om hvilken rolle produksjon av norsk honning har i dette bildet.

Som arbeidsplass for over to milliarder bier, som ikke gjør annet enn å fly fra blomst til blomst, lot teamet i Atyp seg inspirere av en gammel indisk lærebok i kjærlighetskunst, Kamasutra.

For selv om pollinering bare er en bi-jobb, er verdien av bienes frilynte utfoldelse i naturen svært stor.

Naerbilde
Annonsen

Involverte

A

Anniken Bjørnå

Ansvarlig hos Honningcentralen

K

Knut Tisthal

Ansvarlig hos Honningcentralen