Kampanjen «Spør mer» vil gjøre livet lettere for menn som sliter

Molte og Rabagast Film bidrar med macho kommunikasjon til Verdensdagen for psykisk helse.

Kampanjeelementer102

Marketingbyrået Molte har sammen med filmselskapet Rabagast bidratt til å sette menns psykiske helse på dagsordenen. Med utvikling av grafikk og SoMe-filmer håper de å styrke fokus på det som er årets tema, «Spør mer». I briefen fra Verdensdagen ble det understreket at menn har vanskeligst for å snakke om vonde følelser og at disse må få plass i utviklingen av kampanjeelementene.

Hvordan trøster man en mann som har det vondt?

– Vi menn har en litt annen tilnærming til det å støtte og trøste og gjør det kanskje på en litt mer keitete og indirekte måte, sier manusforfatter og daglig leder i Rabagast Film, Kyrill Dementiev.

– Da vi fikk i oppgave å utvikle SoMe-film som snakker til menn måtte jeg hente ut kompisen i meg. Vi går ikke rett i klem, men sender heller et sleivspark. Men så er det viktig å vise at det sleivsparket kan utvikle seg til et spørsmål. Som igjen kan være med på å gjøre livet lettere for den som sliter. Med dette som utgangspunkt, utviklet Molte og Rabagast flere filmer med samme tema.

Siri Molte
Siri Topp Løvlien
Rabagast Film
Kyrill Dementiev

Molte-designer Siri Topp Løvlien har utviklet de grafiske elementene som Verdensdagen bruker i kampanjen.

– Vi har laget illustrasjoner som kan brukes mot alle segmenter i målgruppen og som skal kjennes inkluderende og vennlige. Å snakke et språk og plassere det i en kjent og relevant kontekst er også ekstremt viktig for å oppnå oppmerksomhet. Målet er at vi alle skal bli flinkere til å se hverandre og å spørre mer. Hvis denne kampanje kan bidra det er vi et skritt nærmere å redusere den dystre statistikken.

Verdensdagen for psykisk helse markeres lørdag 10. oktober.