KLP med ny visuell identitet og ny kampanje

Ny visuell identitet og ny kampanje for KLP.

77606 f6212 original
Ny visuell identitet, signert SDG.
77609 f351a original
Den nye reklamefilmen, signert Anorak og Bacon.