Kommunal hinderløype skal gjøre det enklere for bedriftene

Ni bedriftsledere som kjemper seg gjennom en kommunal hinderløype, kommentert av Raske Menn, er utgangspunktet for NHOs valgkampsatsing.

Med kampanjen «Små og mellomstore hindringer» vil NHO øke interessen for næringspolitikk hos både velgere og politikere.

Flere filmer følger under artikkelen.

– Forståelsen for at det er bedriftene som gir liv til bygd og by må bli større og behovet for mer næringsaktive kommuner er sentralt for våre medlemmer. Det ønsker vi å få frem på en litt ny måte i kampanjen «Små og mellomstore hindringer». Å blande enkel snublehumor med Raske Menn, har vi stor tro på, sier valgkampansvarlig i NHO, Ingunn Storetvedt Eriksen.

Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg skal det velges 11.000 nye lokalt folkevalgte. NHO håper kampanjen vil bidra til de nyvalgte kommunestyrene etter høstens valg skal bli enda mer bevisste på hvor viktig gode rammebetingelser for bedriftene er for å gi liv til bygd og by.

– Unødvendige hindre

– For NHO er det viktig å skape forståelse for næringslivets behov slik at kommunene blir en enda mer aktiv medspiller for næringsutvikling, og ikke legger unødige hindringer for det samme. Veldig mange kommuner er flinke med å legge til rette for at bedrifter skal etablere seg og vokse i kommunene, men samtidig vet vi at alt for mange medlemmer daglig må håndtere mange unødvendige og ressurskrevende hindre som tar bort fokuset fra de bør bruke mest tid på, nemlig verdiskaping som gir grunnlag for flere arbeidsplasser, sier Eriksen.

Hun understreker at for næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn.

– Bedriftenes konkurransekraft starter lokalt. Det er bedriftene som gir liv til bygd og by, sier hun.

Den første kampanjefilmen ble lansert fredag 14. juni og er laget med en rekke ulike uttak og formater for å sette fokus på NHO sine viktigste saker i valgkampen.

Det er TRY-huset som har utviklet det kreative konseptet i kampanjen, med kreatør-teamet Hallvard Vaaland og Mathias Hatland Sandvik i spissen. De to forteller at det var en krevende oppgave å formidle hindrene som preger hverdagen til særlig små og mellomstore bedrifter, og at de er veldig glad for at NHO ga tommel opp for ideen.

– Sammen med TRY Film bygde vi en hinderbane bestående av fysiske hindre. Hindrene symboliserer ulike tidstyver som blant annet papirmølle, byggesøknader og eviggående henvisninger frem og tilbake. Så fikk vi bedriftsledere fra hele landet til å prøve seg i løypa. Det ble en tøff oppgave med mye knall og fall. Resultatet er morsomt, men også tankevekkende, sier de to.

Enkelt og vanskelig

Kristine Eikenes i TRY Råd ledet prosessen på TRY-huset. Hun beskriver tilnærmingen, gjennomføringen og resultatet på følgende måte:

– Det er enkelt å gjøre ting vanskelig, men det er vanskelig å gjøre ting enkelt. For å engasjere publikum er det viktig å vekke følelser og underholde for å nå bredt, samtidig som man belyser en problemstilling. I «Små og mellomstore hindringer» gjør vi nettopp det ved å få frem det politiske budskapet på en ny og annerledes måte.