Kreftforeningen lanserer nytt ord

Kreftforeningen og Fuel reklamebyrå oppfordrer nordmenn til å bli Førpåkloke, og får med kjente TikTok-ere på laget.

Førpåklok 01
Førpåklok 02
Førpåklok 03
Førpåklok 06

Den nye tarmkreftkampanjen skulle først bare være en høstkampanje, men ideen om Førpåklok vekket begeistring og ble også en langsiktig satsning for Kreftforeningen. Da nesten halvparten av alle tarmkrefttilfeller har sammenheng med levevaner, er dette et budskap som også må jobbes med over tid. Selv om det ikke finnes noen garanti mot å få kreft, så er det mye som kan gjøres for å minske risikoen.

Kampanjen ble sparket i gang med lansering av et nytt ord, «Førpåklok». Ordets betydning ble gjennom en konkurranse i sosiale medier definert av det norske folket og så satt på trykk i landsdekkende aviser.

Målgruppen er godt voksne med behov for bedre levevaner. I filmene som er laget til kampanjen er det ikke Kreftforeningen, men TikTok-stjerner som minner foreldrene sine på å være Førpåkloke (det er jo lov med litt tøff kjærlighet, når det er for en god sak). Med på laget har vi Oskar Westerlin, Karokul og Sabina Majaliwa.

Kampanjen linker inn til www.førpåklok.no der de som blitt inspirert til endring kan lage en liste over egne små tiltak, som skal gjøre det enklere å være Førpåklok.

Tarmkreftkampanjen er gjennomført med støtte fra Stiftelsen Dam.

Andre involverte

S

Sissel Øvervold

Ansvarlig hos kunde