Mobiliseringen

Utfordringen var å kommunisere hvordan Telenor kan gjøre bedriften mer effektiv, kutte kostnader og øke inntektene.

23703 ce07d original
23702 fb1ba original
23704 706aa original
23705 2cd04 original

Utfordringen var å kommunisere hvordan Telenor kan gjøre bedriften mer effektiv, kutte kostnader og øke inntektene.

Målgruppe var IT-sjefer. Da disse står for innkjøpet av denne type bedriftsløsninger. Kjøpsprosessen er vanligvis veldig rasjonell.

Vi så en mulighet til å påvirke IT-sjefene gjennom Telenors selgerapparat. Disse gjennomfører en rekke møter med IT-sjefer hver uke.

Da kunne vi skape en helt spesiell presentasjon til salgsmøtet. Her ville vi sette IT-sjefen og hans bedrift i sentrum.

I praksis skreddersyr selgeren en personlig presentasjonen helt ferdig før møtet, med enkel kontaktinformasjon om IT-sjefen og hans bedrift.

Etter møtet vil IT-sjefen automatisk få tilsendt den personlige presentasjonen på mail som en ”leave behind”. Den kan da brukes videre i kjøpsprosessen og leve sitt eget liv blant ansatte.

Kjære Jury.

På samme måte som en Telenor-selgeren ville ha lagt inn informasjon om IT-sjefen og hans bedrift før møtet, ber vi juryen om å legge inn kontaktinformasjon og bilde av et av jurymedlemmene i "LEGG TIL KUNDE" som om han var IT-sjef i byrået han jobber.

NB! Denne personen må ha sin mobiltelefon tilgjengelig under avspilling av filmen på siten.

  • Link: mobiliseringen.no/admin
  • Brukernavn: jury@jury.no
  • Passord: 12345678

Fyll inn feltene og se resultatet på siten.